ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Стимулиране на фотографското изкуство, таланта, творческа активност сред деца и младежи на територията на ямболска област. Израз на уважение и памет към личността на фотографа Стоян Киров.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурсът за детска и младежка фотография “Стоян Киров” е учреден от Ямболска Фотографска Общност на Общо събрание на организацията. Наградатa за фотография „Стоян Киров” се финансира от:

– Бюджета на ЯФО

– Дарители

– Други източници   

За награда се номинират деца и младежи, в две възрастови групи както следва:


– от 8 до 13 годишна възраст включително (към дата 06.06)

– от 14 до 18 годишна възраст включително (към дата 06.06)

 

Всички номинирани снимки се разпечатват чрез висококачествена полиграфия и се аранжират в специална изложба.

Наградите се връчват на 06 (шести) Юни в деня на годишнината на Ямболска Фотографска Общност.

Номинираните за носители на наградата „Стоян Киров“ се уведомяват предварително за деня и мястото на церемонията.

Наградите в двете възрастови групи на името на Стоян Киров се присъждат на най-високо оцените детска и младежка фотографии в конкурса “Стоян Киров”.

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЕТСКА И МЛАДЕЖКА ФОТОГРАФИЯ “СТОЯН КИРОВ”

 

До участие се допускат фотографии на деца и младежи от ямболска област в две възрастови групи. Снимките могат да бъдат черно-бели и цветни.

Един автор може да участва с максимум 5 снимки.

Участниците в конкурса трябва да изпращат своите снимки за журиране на електронен адрес [email protected] до 28 Май.

Намесата, помощта и съавторството в снимките дисквалифицират участника. Размерът на снимките, които се изпращат са в електронен вид са с минимален размер 2000 х 2000 пиксела и не трябва да надвишава 5 МБ. Файловете са във формат JPEG.

Изпращането на снимките се съпровожда от декларация, която се попълва от родител, настойник или ръководител на училищна или извънкласна работа.
Авторите, чийто творби са номинирани за награда, ще бъдат информирани чрез техните родители, настойници или ръководители на посочения от тях e-mail или телефон за контакт.

Всички номинирани снимки ще бъдат разпечатани професионално и изложени от организаторите в  БЕЗИСТЕН – ГР. ЯМБОЛ на 06 Юни. Наградите ще бъдат връчени по време на изложбата.
 
Липсата на собственоръчно подписана Декларация, ще възпрепятства участието в конкурса.

Няма да бъдат допуснати до конкурса и снимки, участвали в предишни издания на ДМФК ”Стоян Киров”.

Не се допускат до участие в конкурса фотографии на участници, в чийто снимки личи помощ при заснемане на кадъра.

 

НАГРАДИ

Плакети и дипломи за I, II, и III място във всяка възрастова група. Диплом и снимките участвали в изложбата за всички учасници. Фото книги и албуми.

Наградата се връчва от Председателя на ЯФО на тържествена церемония в навечерието на 06 Юни – годишнината на сдружение Ямболска Фотографска Общност.   

Този Статут влиза в сила от датата на приемането му от Общо събрание на ЯФО. Промените в него могат да бъдат извършени по реда на неговото приемане.

 Организира

Сдружения Ямболска Фотографска Общност с подкрепата на: Община Ямбол, Община “Тунджа”, Превантивно информационен център – Ямбол, Национално Сдружение Фотографска Академия “Янка Кюркчиева”, artprintshop.eu, Културно-информационен център Безистен – Ямбол

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО

 

Стоян Киров – Биография